بیمارستان شریعتی 

بیمارستان فوق تخصصی شریعتی در بخشهای مختلف با اساتید و پزشکان برتر در تهران دارای خدمات ذیل می باشد

This post is also available in: English