بیمارستان فوق تخصصی اطفال بهرامی 

دارای بخشهای مختلف:

رماتولوژی کودکان

عفونی کودکان

خون کودکان

مغزو اعصاب کودکان

قلب کودکان

آسم و آلرژی  کودکان

گوارش کودکان

غدد  کودکان

ریه  کودکان

کلیه  کودکان

جراحی  کودکان

رادیولوژی  کودکان

تالاسمی  کودکان

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

This post is also available in: English