fa ++989332372102   ++9647819377659   ++982166481692   ++982166967257-8   info[at]rastan-co.com   شرکت توریسم درمانی راستان

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
fa ++989332372102   ++9647819377659   ++982166481692   ++982166967257-8   info[at]rastan-co.com   شرکت توریسم درمانی راستان

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره)

مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره)

 

يکي از مراکز درماني دانشگاه علوم پزشکي تهران، مشتمل بر سه بيمارستان مستقل ۱- بيمارستان امام خميني(ره) ۲- بيمارستان ولي‏عصر(عج) ۳- انستيتو کانسر می باشد که با بيش از چهار ‏هزار نفر نيروی انساني مشتمل بر بيش از ۲۷۰ نفر عضو هيئت علمي و ديگر کارکنان در سطوح مختلف درماني، اداري و خدماتي و با بيش از ۱۲۰۰ تخت فعال در خدمت بیماران عزيز مي‏باشد. بیمارستانی آموزشی درمانی بوده که هم اکنون دارای ۲۹۷ تخت فعال  می باشد که بخش های بستری آن شامل  بخش های عفونی – داخلی – داخلی فوق تخصصی – اعصاب – اطفال – PICU- NICU- ICU – آنژیوگرافی – قلب – ENTاطفال – اعصاب – گوارش – غدد – کلیه و مجاری ادراری – دیابت – قلب  و جراحی قلب ميباشد.