fa ++989332372102   ++9647819377659   ++982166481692   ++982166967257-8   info[at]rastan-co.com   شرکت توریسم درمانی راستان

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
fa ++989332372102   ++9647819377659   ++982166481692   ++982166967257-8   info[at]rastan-co.com   شرکت توریسم درمانی راستان

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

بیمارستان بهارلو

بیمارستان بهارلو

 

بیمارستان بهارلو، یک مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران است.  این بیمارستان 330 تخت مصوب دارد بخش های بستری بیمارستان بهارلو تهران و قلب – جراحی عمومی – – بخش نوزادان – داخلی – اطفال – زنان وزایمان PT CCU جنرال –  CCU – ICU

بخش های کلینیکی بیمارستان بهارلو تهران

درمانگاه ارولوژی – درمانگاه ENT – درمانگاه ارتوپدی – درمانگاه جراحی عمومی – درمانگاه چشم – درمانگاه داخلی – درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) – درمانگاه دندانپزشکی – درمانگاه زنان و زایمان – درمانگاه طب کار و پزشکی اجتماعی – درمانگاه فیزیوتراپی – درمانگاه قلب – درمانگاه عمومی – درمانگاه اورژانس – درمانگاه کلیه – درمانگاه دیابت – درمانگاه عفونی – درمانگاه اطفال – درمانگاه روان پزشکی – کلینیک خواب – روماتولوژی – پوست ومو – جراحی مغز و اعصاب – طب اورژانس – گوارش – ریه – پزشک عمومی اورژانس – اورژانس مسمومیت – طب فیزیکی