fa ++989332372102   ++9647819377659   ++982166481692   ++982166967257-8   info[at]rastan-co.com   شرکت توریسم درمانی راستان

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
fa ++989332372102   ++9647819377659   ++982166481692   ++982166967257-8   info[at]rastan-co.com   شرکت توریسم درمانی راستان

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

انستیتو کانستر

انستیتو کانستر

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه 540 تختخوابی انستیتوکانسر ( مرکز جامع آموزشی درمانی و تحقیقاتی سرطان )

در این بازدید که آقای مهندس علیزده مجری طرحهای ملی 1 و 2 سازمان مجری ساختمان های دولتی و تاسیساتی وزارت راه و شهرسازی و جمعی از مسئولین و نمایندگان بهره بردار ، مهندسین و مسئولین مشاور و پیمانکاران نیز حضور داشتند در جریان روند پیشرفت کار قرار گرفت. وی پس از بازدید از سایت های 1 و 2 پروژه یاد شده در جلسه هفتگی کمیته اجرایی پروژه 540 تختخوابی که روزهای شنبه هرهفته با حضور مسئولین و نمایندگان مشاور ، پیمانکار ، بهره بردار و …. در انستیتوکانسر تشکیل می شود شرکت نموده و به بررسی و استماع مسائل و مشکلات پروژه و برنامه های جاری و زمان بندی برای ادامه عملیات و همچنین ارائه راه کارهای لازم در جهت تسریع در عملیات پرداختند و دستوراتی نیز در این زمینه صادر نمودند.